Diwar asmak basseýni

  • Vanna ak keramiki sungat diwary aç el ýuwulýan basseýn

    Vanna ak keramiki sungat diwary aç el ýuwulýan basseýn

    Diwar asylan howdanlar açyk ýerler ýa-da köpçülikleýin hajathana ýaly aýratyn ýerlerde ulanmak üçin niýetlenendir Elbetde, öýde hammamyň çäkleri çäkli müşderiler üçin bu diwar ýuwulýan basseýn, şübhesiz iň gowy saýlawdyr.Bu görnüşli howdanlary oturtmak beýlekilerden tapawutlanýar.Zeýkeş boşlugy tygşytlamak üçin bir diwar gurup biler, şeýle hem zeýkeş rozetkasyny adatdaky ýaly polda edip biler.Zeýkeş turbasynyň çeýe gurulmagy ulanyjylara has gowy tejribe berýär.Bu howdanlaryň görnüşi, adatça, üçburçluk görnüşi, gönüburçluk görnüşi, inedördül görnüşi ýa-da ýarym tegelek görnüşi.Diwary birleşdirýän tarap diwar bilen 100% laminasiýa ediler we gurlanda diňe iki-üç nurbat öwrüp bilersiňiz.