Rarym çöketlik basseýni

  • Döwrebap dizaýn Ak keramiki hammam ýuwulýan basseýn ýarym hasaplaýjy lýubkalar

    Döwrebap dizaýn Ak keramiki hammam ýuwulýan basseýn ýarym hasaplaýjy lýubkalar

    Guangdong welaýatynyň Çaoçhououda iň uly basseýn öndüriji hökmünde ýarym çöketlik basseýn, basseýn ýasamaga belli bir hukugymyz bar. Zawod 60000 inedördül metr meýdany eýeleýär we 20 sany ýokary basyşly abraziw önümçilik liniýasyna eýedir.Zawod 24 sagat çalşyk ulgamyny ornaşdyrýar we şkaflaryň gündelik önümçiligi 2000-e ýetýär. Pressureokary basyşly galyndy önümçilik liniýasynyň artykmaçlyklary gysga galyplaýyş wagty, modeliň gatylygy we taýýar kabinetiň has gowy hili. zawodymyzdaky howdanlar önüm eltilmezden ozal azyndan üç sany hil barlagyndan geçmeli, birinjisi düwünçejigiň bedenini barlamak, ikinjisi ikinji ýokary gyzgynlykdan soň barlag, üçünjisi bolsa gözden geçirmek taýýar önüm gaplamasy.Productionokary önümçilik netijeliligi we ýokary hilli önümlerimiz bäsdeşlik artykmaçlyklaryna eýe bolup, köp öndürijiler tarapyndan makullanýar.